Back to All Events

Trygt Sápmi! Oadjebas Sápmi! Jasskis Sábme! Jearsoes Saepmie! @ Romsa


Hvordan kan vi skape trygge arenaer for samiske barn og unge? Hva er egentlig en grense og et overgrep? Hvordan forebygges seksuelt uønsket adferd? Og hva skal man gjøre når seksuelle overgrep inntreffer? 

Vi har herved gleden av å invitere samisk, organisert ungdom mellom 16-28 år til å diskutere disse temaene og få svar på disse spørsmålene på vår kurshelg i Tromsø den 20.-22. oktober. Vi oppfordrer organisasjoner, foreninger, lag og grupper i Sápmi til å sende to lærevillige sjeler, hvorav gjerne minst én fra styret. Vi håper at de to utsendingene i ettertid kan ta med seg budskapet tilbake til sin organisasjon, og slik sørge for at så mange som mulig får lære om dette temaet. Slik skaper vi et trygt Sápmi!

Kurshelgen arrangeres av Sametingets ungdomspolitiske utvalg i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Landsforeningen for ungdomsorganisasjoner (LNU) og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus). Bufdir dekker kost og losji, samt bestiller reise. Hele arrangementet er rusfritt. 

Påmeldingsfrist er 17. september via denne linken:https://easyfact.no/reply/lqmtnjncyc 

Ved spørsmål, kontakt Ánná Káisá Partapuoli (leder i SUPU) på telefon 91574533 eller e-post annakaisa@biegga.com

Ved spørsmål angående reise og booking, kontakt Betina Torbjørnsen (Bufdir) på e-post Betina.Torbjornsen@bufdir.no

For invitasjon på nord-, lule- eller sørsamisk, besøknoerehdiggi.wordpress.com

Earlier Event: October 20
Sámástallan @ Lodek
Later Event: October 20
Intrigue @ Romsa