Back to All Events

Samisk föräldreträff @ Árviesjávrrie

Ny projekt:
Samisk föräldrenätvärket starter et nytt projekt i höst, de förste träffen är 21. oktober. Syfte med projektet är att skapa en informations arena och träffpunkt för samiska föräldrar i Sápmi under 2017. Projektet ska hjälpa samiska föräldrar att hitta inspiration och kraft att jobba vidare och jobba för att samiska barn ska få tillgång till sitt modersmål och att utvecklas i samiska språket. Projektets mål är även att få fler samiska föräldrar att börja jobba för att alla samiska barn får samma möjligheter att lära sig och utveckla sitt modersmål.

4 träffar gennoföras i löpet av hösten 2017 ock våren 2018. Vi kommer att invitera föreläsare med olika sakkunnskap. Vi kommer också att ha barnaktiviter med ledare, så at barnen kan vara med och föräldrane kan fokusera på sitt deltagende i föreläsningar och workshops. Projektet betaler resa till och från Arvidsjaur på billigste färdsätt för att möjliggöra deltagende

Idag krävs det mycket av samiska föräldrar. För att barnen ska få tillgång till utbildning och förskoleverksamhet på samiska krävs det att föräldrar jobbar hårt och målmedvetet i kommunerna. Som samisk förälder ska du kunna lagar, regler och veta vilka rättigheter samiska bar har. Det finns idag inga träffpunkter och nätverksträffar i Sverige för samiska föräldrar. Detta vill vi försöka skapa igenom detta projekt. Projektet ska samla samiska föräldrar från hela Sápmi. Erfarenhetsutbyte bland föräldrar är en del av föräldreträffen, föräldrane behöver en arena för att träffas och dela erfaringer med verandra.

Projektet finasieres av ISOF och Arvidsjaur kommun låner lokaler till oss. 

Ođđa prošeakta:
Sámi váhnendeaivvadeapmi lea min ođđa prošeakta, mas lea vuosttas deaivvadeapmi golggotmánu 21. beaivvi. Prošeavtta ulbmil lea movttidahttit ja veahkehit sámi váhnemiid sámegiela ovdaskuvlafálaldagaid ja sámegiela oahpahus rahčamušain ja sámegiela ovdánahttimiin. Prošeavtta ulbmil lea maid movttidahttit eanet váhnemiid barget dan ovdii ahte sámi mánát besset oahppat sámegiela. 

Njeallje deaivvadeami galgat dán čavčča ja boahte giđa doallat. Daidda bovdet logaldalliid geat galget ságastallat fáttáid birra mat sámi váhnemiin leat. Mis leat sierra fálaldat mánáide vái váhnemat besset searvat logaldallamiidda ja bargobájiide. Mii máksit hálbbimus vuodjingoluid Arvvesjávrai ja ruoktot. 

Sámi váhnemat geat háliidit sámegiela oahpahusa mánáidasaset fertejit ieža rahčat dan ovdii ja dat fertejit ieža guorahallat lágaid ja njuolggadusaid jos sin mánát galget oažžut dan oahpahusa masa sis leat vuoigatvuođat. Deaivvademiid ulbmil lea čohkket sámi váhnemiid vái dat besset ságastallat ja vásáhusaid lonuhit. 

Prošeavtta ruhtada ISOF ja Arvvesjávrri gielddas luoiká vistti middjiide.

Dieđiheapmi: jonni.skoglund@gmail.com dahje dása.

Anmällan: jonni.skoglund@gmail.com eller her på fb.

Earlier Event: October 20
Intrigue @ Romsa
Later Event: October 21
Samisk høstgilde: ÁGY