Back to All Events

Demonstrasjon; NEI til Nussir

Redaksjonen er tydelig på sin mening i Nussir-saken : Det bi nei! 

Nussir AS fikk i desember 2016 tillatelse til sjødeponi av gruveavfall i Repparfjorden. Den er en nasjonal laksefjord, og tillatelsen ble gitt på tross av at deponi kommer til å ta livet av hele bunnfloraen. 

Demonstrasjonen skal være utenfor Nussir-tomta klokken 16:00 og "hele" verden er invitert!

Later Event: February 18
CO2lonialNATION // Burträsk