Back to All Events

Naemhtie såårneme! Rørossamer i aviser 1910 – 2017

  • Trondheim Folkebibliotek (map)

Åpent arrangement.

Samisk utstilling på Trondheim folkebibliotek i jubileumsuka 2017

Naemhtie såårneme! Rørossamer i aviser 1910 – 2017

Det har alltid vært samer i Sør – Trøndelag og Hedmark. De har i uminnelige tider levd sine liv over hele regionen. Aviser kan være et lite tidsvitne for viktige og mindre viktige samiske hendelser opp igjennom historien. 

Denne utstillingen tar for seg landskapet som de samiske reinbeitedistriktene Saanti sijte (Essand), Gåebrien sijte (Riast/Hylling), Svahken sijte (Elgå) og Trollheimen sijte inngår i. Samisk språk og kultur er en naturlig del av dette området. Glimt fra den samiske horisonten har av og til kommet på trykk i aviser og magasiner. Utstillingen er laget av Aajege språk- og kompetansesenter. 

Vi må alltid ha i bakhodet at framstillinger av samer i aviser er påvirket av mange forskjellige forhold. For eksempel hvem som skriver, hvem som eier avisen, hvordan samfunnet og enkeltpersoner oppfatter det som formidles. Alt dette kan påvirke hvilke nyheter som kommer på trykk og hvordan de presenteres. 

Utstillingen kan sees på Folkebiblioteket i Trondheim i tidsrommet 04.02.2017 – 26.02.2017

Earlier Event: February 4
Samisk uke i Harstad 2017
Later Event: February 4
NM Lassokasting 2017