Back to All Events

Samhandlingskonferanse

  • Scandic Lerkendal 127B Klæbuveien Trondheim, Sør-Trøndelag, 7031 Norway (map)

Konferanse over to dager

950kr/350 kr   Billetter hos Landbruksdirektoratet (påmeldingsfrist 15.januar)

«Reindriften i et 100 års perspektiv – veien videre?» Landbruksdirektoratet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inviterer til 2-dagers konferanse under Tråante 2017.

Dag 1: Arealutfordringen

10.30 – 11.50
Registrering og lunsj

12.00 – 14.45
Åpning og innledning v/ NRL-leder Ellinor Marita Jåma.
• Landbruks- og matminister Jon Georg Dale – åpningsinnlegg
• Panelsamtale mellom representanter for reindriftsutøvere i Norge, Sverige og Finland.
- Erfaringsdeling og statusrapport fra næringen i de tre landene
- Hvordan arbeider reindriftsnæringen med arealutfordringene?
• Avsluttes med paneldebatt

14.45 – 18.00
Faglige innspill – sett fra forvaltningen, næringen og forskerne
• Reindrift og menneskerettigheter – hvordan står urfolksrettighetene sett i forhold til den statlige reindriftsforvaltningen – v/representant for FNs høykommisær for menneskerettigheter.
• Folkeretten i den statlige reindriftsforvaltningen. Representanter for sentralforvaltningen i Norge, Sverige og Finland ser arealutfordringene i et folkerettslig perspektiv.
• Det gode eksemplet – hvordan andre med arealinteresser i reindriftsområder imøtekommer reindriftens rett til innsyn, konsekvensanalyser og mulighet for å påvirke.
• Oppsummering av dagen, innspill til slutterklæring fra konferansen
• Busstransport fra hotellet til Torvet i Trondheim for middag

20.00
Festmiddag på Torvet i Trondheim.

Program for dag 2.

Påmelding
Meld deg på her. Frist: 15. januar.