Back to All Events

Teaterfrukost: Demokratiskt och helande samtal

  • Folkets Hus Umeå (map)

Petter Stoor inleder och berättar om sin rapport om samers psykosociala ohälsa och funderar över begreppet terapeutisk aktivism, därefter följer ett samtal, som tar sitt avstamp i föreställningen CO2lonialNATION och modereras av Åsa Virdi Kroik, som ett sätt att lyfta demokratiskt helande där besökarna inbjuds att samtala kring dessa teman.

Samtalen sker med koppling till, men fristående från, föreställningen CO2lonialNATION – en dokumentärteater som spelas på Väven fredag 10 mars.

Petter Stoor är doktorand på SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) och doktorand på SSHF (Senter for samisk helseforskning) på UiT, föreläser kring sin rapport Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa och funderar över begreppet terapeutisk aktivism som ett sätt att förstå hur, och agera kring, de problem rapporten belyser, något som visar sig i samisk aktivistisk konst och kultur”.

Moderator är författaren och forskaren Åsa Virdi Kroik. Ingen flranmälan behövs. Välkommen!
OBS! I Embla, Umeå Folkets Hus.

Arr: Giron Sámi Teáhter.