Back to All Events

Från förtryck till försoning – Samerna och Svenska kyrkan

  • Umeå stadsbibliotek 46 Storgatan Umeå, Västerbottens län, 903 26 Sweden (map)

Föreläsningar och personliga berättelser med utgångspunkt i populärutgåvan av vitboken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna.

”Vitboken synliggör och bekräftar samernas historia och kränkningarnas konsekvenser, något som många inte känner till idag. Det är viktigt att kyrkans beslutsfattare och medarbetare – och allmänheten – får ta del av dessa samiska erfarenheter. För att kunna bygga upp relationen med det samiska folket måste kyrka och stat ta ansvar och återställa det som blivit fel. Det här kan vara en bra början.”

Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Arr: Svenska kyrkan i Umeå, Såhkie Umeå Sameförening, Vaartoe – Centrum
för samisk forskning och Umeå Stadsbibliotek.