Back to All Events

Jag är Skandinavia @ Ubmejen biejvieh

  • Tráhppie 4 Helena Elisabeths väg Umeå, Västerbottens län, 903 42 Sweden (map)

ÅPENT arrangement

I Jag är Skandinavia berättar systrarna Laponiae om samiska kvinnor från olika epoker i vår tidigare historia, deras försök att få regenter, biskopar och resten av den dåvarande samtiden att förstå deras gärning och strävan. Föreställningen ställer frågor kring kulturell identitet och söker historiska samband mellan de samiska och de nordiska folken.

Handlingen tar avstamp i Åsele lappmark, år 1389 då Margareta, Helgonet från Lappmarken, började sin färd på skidor till Uppsala för att uppsöka ärkebiskopen och senare hamnade hos sin namne Drottning Margareta i Lund. Andra personligheter som skildras är Maria Magdalena Mathsdotter, som gjorde en liknande resa på 1800-talet och Långa Lappflickan som var känd i hela Europa. Dessa historier vävs samman med myten om vintergudinnan Skade.

Medverkande är HildeMarie Farstad, SiljeHelene Farstad och Cariola Rosdotter Eriksson. Teater Oland.
Fri entré, i mån av plats.

Arr: Såhkie Umeå sameförening, Umeå teaterförening.

Later Event: March 6
#DigiGiella17