Back to All Events

Tjaktjen Tjåanghkoe


Høstfestivalen «Tjaktjen Tjåanghkoe» setter fokus på sørsamisk språk og kultur

Tjaktjen Tjåanghkoe 2017 inngår som en del av markeringen av Tråante 2017. Innholdet blir som tidligere: seminar, utstillinger, workshops, duedtiemarked, konkurranser, musikk, mat og fellesskap.

Fagseminaret i 2017 har temaet «samiske rettigheter». Seminaret belyser rettighetsspørsmålet fra ulike innfallsvinkler. Landrettigheter er høyst relevant med tanke på det forestående arbeidet med SRU II og sett i relasjon til de overhengende trusler om markeksploateringer i det sørsamiske reindriftsområdet.

Saemien Sijtes egenproduserte utstilling «Mens landet forsvinner» vil bli vist på Saemien Sijte under Tjakjten Tjåanghkoe.

Prosjektet «Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv» handler om retten til kulturarven og er et annet tema i seminaret. Det er laget en utstilling av Norsk folkemuseum og de samiske museene om Bååstede-prosjektet. Utstillingen belyser viktigheten av tilbakeføring av kulturarven. Denne utstillingen blir stående på Snåsa hotell under Tjaktjen Tjåanghkoe.

Parallelt med fagseminaret skal det arrangeres et ungdomsseminar med samme tema. Seminaret vil skreddersys for elever i VGS og ungdomsskole, der problematikken og innholdet presenteres og brukes i et pedagogisk konsept.

Kulturaktiviteter er med på å skape trivsel og livskvalitet, og spiller derfor en viktig rolle i det samiske samfunnet. Marked og utstillinger innen duedtie, design og kunst vil være synlig under Tjaktjen Tjåanghkoe. Kulturskole, joik og idrettsutøvelse er andre aktiviteter. Musikk, dans og god mat hører med. Vi planlegger konserter som både vil belyse tema for seminaret, men også være en tydelig markering av 100-års jubileet.

Det sørsamiske språket vil gjennomsyre hele arrangementet og det vil være egne aktiviteter knyttet til språk og litteratur. Arrangementet skal holde god kvalitet, mangfold, kunnskapsløft, opplevelse, fellesskap, inspirasjon og framtidstro.

For mer info og program se Tjaktjen tjåanghkoe.

orsdag 28.09 – Fagseminaret starter
Kl. 11.00Registrering og lunsj
Kl. 12.30 – 17.15
– Innleder og ordstyrer: Magne Ove Varsi
– Ande Somby – Leif Dunfjeld og hans innsats for urfolksrettigheter
– 
Jon Gauslaa – Samerettsutvalget
– Øyvind Ravna – Rettshistorie og samiske rettigheter i Norge
…flere kommer!
Kl. 19.00 Festmiddag. Utdeling av Sørsamisk kulturpris

Fredag 29.09
Kl 09.00 – 16.00
Rettighetskamper:
– Innledere og ordstyrere: Birgitta Fossum, Saemien Sijte og Inger Marit Eira-Åhren, Snåsa kommune
– Sofia Jannok – This is my land
– Mats Berg – Girjasmålet
– Ina-Theres Sparrok – Det hjelper å stå på 
– Maja Krihke Jåma – Fosen for folket
– Magne Ove Varsi –
– Paneldebatt
Kl. 18.00 Middag
Buss t/r fra Snåsa Hotell til Snåsa Samfunnshus

Snåsa samfunnshus kl.20.00 : Konsert med Sofia Jannok
Pubkveld på Snåsa Hotell

Lørdag 30.09
Kl. 10.00 Katarina Pirak – Vi blev avklädda, undersökta och fotograferade – hur gick en rasbiologisk undersökning till
Kl. 10.00 -13.00 Workshop for de minste
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Lassokastkonkurranse arr. Samisk idrettsforbund
Kl. 19.00 Middag
Kl. 21.30 Dans
Saemien maarhna / samisk marked alle dager kl. 10-17

Med forbehold om endringer i programmet.

Kontakt: Eva Anette Wilks tlf: 94 01 70 29
Epost: aktivitet@saemiensijte.no

Earlier Event: September 27
Johan Turi @ Ánar
Later Event: September 28
Debatt: Stopp samehetsen! @ Romsa