Back to All Events

Språksituasjonen i Sápmi @ Romsa

Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer til Quigstad- forelesning på Tromsø Museum tirsdag 9. mai kl. 1900. 

Hvor ble språket mitt av? v/førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, 
Institutt for språk og kultur, UiT, Norges arktiske universitet

Lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Hva mer skal til for å bevare og utvikle språket? v/ seniorrådiver Nils Øivind Helander, 
Sametinget/Sámediggi

Tilegnelse og bruk av samisk. Hva skal til for at hjertespråket også skal bli talespråket og skrivespråket? v/ universitetslektor Berit Anne Bals Baal, Institutt for språk og kultur, UiT, Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Gratis adgang

B u r e s b o a h t i n! V e l k o m m e n


Foto: Mari Karlstad, TMU

Earlier Event: May 8
Rievssatčivga @ Alta