Back to All Events

Geassemárkanat - Sommermarked 2017

Stand sadji - standplass kr 500
Påmelding til: nils.johan.j.gaup@online.no

SOMMERMARKED i år også - lørdag 17. Juni 2017 - og selvfølgelig også DollarDager med en gevinst på kr 40.000

Karasjok næringsforening har besluttet at årets sommermarked arrangeres lørdag 17. Juni 2017 kl 10:00 – 17:30. 

Det blir også DollarDAger hele uka og næringsseminar. Messeavis under produksjon og sendes alle husstander i Nesseby, Tana, Porsanger, Karasjok og Kautokeino

Kárášjoga ealáhussearvi lágida maiddái dán jági geassemárkaniid, ieš geassemárkanat leat lavvardaga geassemánu 17. Beaivvi. 
Maiddái dán jagi ge šáddet DollarBeaivvi ja ealáhusseminara. Meassaáviisa buvttadat ja sáddet buot dáluide Unjárggas, Deanus, Porsaŋggus, Kárášjogas ja Guovdageainnus.