Back to All Events

Leagus @ FiNN, Hársttak

LEAGUS er et musikalsk prosjekt med rot i den sjøsamiske tradisjonen, og ønsker å kombinere samtidsmusikk med samiske musikktradisjoner. Musikken kan beskrives som en blanding av pop, støy, improvisasjon, ny musikk og samisk kulturarv. 

I møtet mellom pianist Herborg Rundberg fra Kåfjord i Nord-Troms og gitarist Kristian Svalestad Olstad fra Jessheim oppstår musikk i grenseland mellom samtid, tradisjon og improvisasjon.

Rundberg har gjennom mange år jobbet med samisk musikk, og gav i 2010 ut soloplaten Árbi, et piano-verk basert på gamle sjøsamiske salmetoner. Fraseringen, tempoet og tonespråket fra denne tradisjonen har blitt en viktig del av Rundbergs pianistiske uttrykk, og dette språket fremstår som den røde tråden i LEAGUS' musikk. Olstad gav i 2012 ut soloplaten KOL med musikk med sterke referanser til den europeiske improvisasjonsscenen. Olstad har gjort seg bemerket i en rekke band og prosjekter med sin utvidede gitarteknikk og stil, og får praktisert dette til det fulle i LEAGUS.

LEAGUS’ uttrykk kan oppfattes som moderne og eksperimentelt, men har roten likevel godt plantet i en samisk identitetsforståelse. LEAGUS har på denne måten utviklet en ny og unik stemme for et samisk uttrykk innenfor området improvisasjonsmusikk/ny musikk. Oktober 2016 gav de ut sin debut-fullengder «Lea Áigi» til strålende kritikker.