Back to All Events

Folkemøte: Blir det gruve i Evenesmarka nå? Hva synes vi om det?

  • Evenesmark Grendehus Evenes (map)

I løpet av sommeren har det blitt sendt brev til grunneiere i Evenes og Skånland om at det gjennomføres Geologiske undersøkelser i bygda i august. Tidligere har vi blitt gjort oppmerksomme gjennom media om at det finnes forekomster av kalkspat som man ønsker å lete etter her hos oss. 

For mange kom det som en overraskelse å lese om dette gjennom mediene, og det er flere spørsmål som melder seg: 

- Blir det gruvevirksomhet i Evenesmark nå?
- Nøyaktig hvor skal det letes? 
- Hvordan blir prosessen fremover?
- Når skal vi bli spurt om hva vi mener?
- Hva synes vi egentlig om dette? 

Vi har invitert Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) til å komme og orientere om hva de gjør i bygda vår, og de har takket ja. Vi ønsker også å prøve å få belyst hva det kan ha å si at vi er en samisk bygd, med tanke på samiske rettigheter og selvbestemmelse.

Program: 
- Velkommen ved arbeidsgruppa i IBSS-NSR, Runar Myrnes Balto og Cato Lejon-Myrnes
- Hva holder NGU på med nå? NGU ved Agnes Raaness og Are Korneliussen
- Hvordan er prosesen videre, og hvilke rettigheter har vi som samisk bygd? ved Eirik Larsen, leder av Samerådets menneskerettigetsavdeling
- Åpen diskusjon

Møtet arrangeres på Evenesmark Grendehus torsdag 17. August kl. 18.00.

Arrangør er Iinna ja Biras Sámiid Searvi / Hinnøy og omgen sameforening (IBSS-NSR)

Vel møtt, hilsen Runar Myrnes Balto og Cato Lejon-Myrnes, arbeidsgruppe som jobber med temaet i IBSS.

Earlier Event: July 28
Dansklacken på Dosan 2017
Later Event: August 18
Ijahis Idja 2017