Back to All Events

Stokkfjellmarsjen - Nei til vindkraft i samiske reinbeiteland

  • Rollset Rollset 7580 Selbu (map)

Stokkfjellmarsjen 17. september - Nei til vindkraft i samiske reinbeiteland!

Politisk hjelp og solidaritet søkes i kampen mot rasering av sårbare naturområder i Trøndelag og ytterligere marginalisering av samisk kultur. Reindrifta og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag inviterer derfor til Stokkfjellmarsjen i Selbu. 

Vi står sammen i kravet om at OED trekker konsesjonen for Stokkfjellet tilbake.

Reindriftas arealer er under sterkt press på grunn av flere storstilte kraftutbygginger. Stadig flere får øynene opp for de negative konsekvensene vindkraft-utbygginger har for samisk kultur og levesett, såvel som for inngrepsfrie naturområder. I Kalvvatnan i Bindal vant en allianse mellom samer og naturvernere fram. I begrunnelsen fra Olje- og Energidepartementet la man vekt på menneskerettigheter. På Storheia i Fosen, midt i kjernen av et reinbeiteområde har anleggsarbeidene for Nord-Europas største landbaserte vindkraftverk startet. Saken er ikke avgjort i rettsapparatet og vi støtter reindriftas kamp om å få stoppet dette.

Planlagte vindturbinparker i områder med flott natur og i kalvings-land utgjør store belastninger for enkeltindivid og samfunn. For samene handler dette om muligheten til å videreføre kultur og om ulike former for tap. Eksempler er tap av natur, samfunn, tradisjonell kunnskap, immateriell kulturarv, kollektiv selvfølelse og identitet.

Vi står sammen mot vindkraftutbygging i reinbeiteområder og inngrepsfri natur i hele
Trøndelag!

Appeller: 

For arrangørene: 
Hallgeir Opdal, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Unni Fjellheim, Gåebrien sijte
Laila Marielle Bergstrøm, Saanti sijte

Nasjonalt og internasjonalt:
Per Mathis Oskal, Sametingsrådet
Ellinor Marita Jåma, Åarjel-Saemiej Gïelh og Norske Reindriftssamers Landsforbund
Beaska Niillas, Norske Samers Riksforbund

Trøndelag og Hedmark:
Maja Kristine Jåma, Åarjel Fovsen Njaarke sijte
Torgeir Strøm, Nord-Trøndelag SV.
Ask Håkon Ebeltoft, Sør-Trøndelag Rødt
Inge Even Danielsen, Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag
Nora Marie Bransfjell, Sør-Trøndelag og Hedmark Sameforening

Internasjonalt: 
LAGs solidaritetsbrigade høsten 2017, Bondeorganisasjonen CNA fra Colombia, Bonde/urfolksorganisasjonen CUC fra Guatemala og Urfolkskvinneorganisasjonen CONAVIGUA. 

Immateriell kultur/Kulturinnslag:

Musikk med Frode Fjellheim, Thomas Gælok, Maajja-Krïhke Bransfjell og Sol Angelica Kråik Bergstrøm. Sympatiserende urfolk fra bonde og urfolks-organisasjoner i Columbia og Guatemala utfører mistika/ sermoni for moder jord. Saemien Åålmege/ Samisk menighet bidrar med barneaktiviteter og kaffe-kok ved lavvoen. Det vil bli mulighet for kjøp av varm mat fra - Gallas - Samisk serveringssted og møteplass.

Tid og sted: 

Oppmøtested er Kalvåa Friluftsmuseum i Øverbygda i Selbu 17. september 2017 kl. 12.00. Her starter programmet med velkomst, appeller, musikkinnslag samt barneaktiviteter. Alle som vil, går opp skogsbilvei i Stokkfjell-lia til foten av Stokkfjellet. Det blir organisert felles transport fra Sandgata 30 i Trondheim kl. 10:00. Gi beskjed til hol@naturvernforbundet.no om du blir med. Det blir salg av lokalmat, men ta med matpakke og noe drikke for sikkerhets skyld. Ta med klær etter forholdene. 

Arrangører: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Gåebrien sijte og Saanti sijte

Baajh vaeride årrodh!

#Lafjellaleve

Samarbeidspartnere: 
Saemien Åålmege
ÅaB - Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag
Norske samers riksforbund
Åarjel-Saemiej Gïelh
Rødt Sør-Trøndelag
SV i Sør- og Nord-Trøndelag
Natur og Ungdom i Sør- og Nord-Trøndelag
Saemien Åålmege/ Samisk menighet.
Sametinget
(Mulig for flere å slitte seg til)