Back to All Events

Åpning av utstillingen: Opprørsbygda Manndalen


Utstillingen Opprørsbygda Manndalen tar utgangspunkt i en digital fortelling om «opprør» i Manndalen, laget av Lisa Vangen i forbindelse med kulturminneåret 2009.

Manndalen i Nord- Troms er en bygd der mange former for motstand mot øvrigheten i ulike tidsperioder og kontekster, fletter seg sammen til en fortelling om opprør.

I utstillingen vil noen trekk ved vår historie på 1900-tallet, der opprør står sentralt, være i fokus: fra tidlig 1900-tall, den læstadianske bevegelsen, landmålersaken og Sjåbakkens brev, til nåtidige bevegelser og motstand som Riddu Riđđu festivalen og Svartskogsaken. 

Les mer om utstillingen: http://senterfornordligefolk.custompublish.com/utstilling-opproersbygda-manndalen.6023795-146031.html