OM Mii geavvá sámis

Vi leker Sápmis orakler. Vi tror vi har peiling på musikk, kunst, film, teater, litteratur, idrett og seminarer. Vi mener mye om mangt, og tar det kanskje litt for langt.

Kjært barn har mange navn, sier de. Hils på oss! Anne Henriette Hætta Reinås og Marita Kristin Eilertsen Tøsse.

Marita bor i Evenašši sammen med gubben sin. Hun er utdannet fotograf og grafisk designer. De siste årene har hun jobbet som festivalleder for Márkomeannu, men nå freelancer hun som fotograf/grafiker, tjener penger i Márkománák mánáidgárdi og er selvfølgelig stolt medeier av #miigeavva!

Anne Henriette bor i Guovdageaidnu i sin lille hytte. Hun studerer semesteremne i samisk på Sámi allaskuvla denne våren (obligatorisk oppmøte: 7 uker). Anne lever som livsnyter, statssnylter (lånekassen) og selverklært potetvikar - og stiller til sametingsvalg i 2017! Viktigste eiendeler: #miigeavva og bilen hennes.